Wiadomości

Wakacje na 25 procent

calendar 17-07-2017
Wakacje na 25 procent

Minęła już połowa lipca, a zatem jedna czwarta okresu wakacji dla młodzieży jest już za nami. Jak swój czas wolny spędzali nasi milusińscy w jednostkach kultury naszego miasta - zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

W Centrum Promocji i Kultury zorganizowane zostały coroczne zajęcia. Rozpoczęły się one od warsztatów cyrkowych podczas których każdy uczestnik mógł sprawdzić się podczas wykonywania sztuczek cyrkowych w tym chodzenia na szczudłach. Kolejne zajęcia rozwijały zdolności manualne i pozwalały na użycie wyobraźni podczas poznawania podstaw robotyki w oparciu o klocki lego. Nie zabrakło także przestrzeni dla młodych artystów - także i dla nich zorganizowano zajęcia plastyczne. Sztuka to nie tylko pejzaż przelany na arkusz papieru to także film i animacja. Przybyli animatorzy z Muzeum animacji SE-MA-FOR zaprezentowali tajniki sztuki filmowej, a także stworzyli film z udziałem uczestników. Aktywność fizyczna także jest w cenie - promowali ją poprzez prezentację tajników sztuki walki zawodnicy Akademii Sztuk Walki Fight and Win.
Najważniejszym wydarzeniem było pojawienie się Objazdowej Interaktywnej Wystawy Eksperymentuj! która powstała w warszawskim Centrum nauki Kopernik i która dociera do różnych zakątków naszego kraju. Jej przybycie do naszego miasta nie mogło się odbyć gdyby nie zaangażowanie pracowników centrum.

Muzeum Regionalne także włączyło się w organizację zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży. Pod okiem pracowników muzeum oraz zaproszonych gości przy użyciu różnych technik powstały twórcze dzieła młodych artystów. Zajęcia zakończyły się wernisażem w czasie którego wszystkie powstałe prace zgromadzono w sali ekspozycyjnej.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej