Wiadomości

II tura konsultacji społecznych

calendar 21-07-2017
II tura konsultacji społecznych

2 września 2016r. weszła w życie Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744). Jej zapisy dają Miastu Brzeziny 12 miesięcy na zmianę nazw m.in. dróg, ulic i placów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitarny (art. 6 ust. 1). W przypadku niewykonania tego obowiązku Wojewoda Łódzki wyda zarządzenie zastępcze (art. 6 ust. 2).

Instytut Pamięci Narodowej opublikował wykaz nazw ulic, które w ocenie Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlegają zmianie. Na liście występują nazwy ulic znajdujące się na terenie Miasta Brzeziny. Są to ulice: gen. Zygmunta Berlinga, Janka Krasickiego, Stanisława Kulczyńskiego oraz Wincentego Matuszewskiego.

Mieszkańcy nie poniosą kosztów zmian wprowadzonych ustawą. Dokumenty zawierające dotychczasową nazwę ulicy pozostaną nadal ważne. Pisma oraz postępowania dotyczące wprowadzenia zmian w księgach wieczystych oraz zmiany w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat.

Na sierpniowej sesji Rady Miasta Brzeziny zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany nazw wymienionych wyżej ulic. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawianie (od 26 lipca 2017r. do 6 sierpnia 2017r.) swoich propozycji nowych nazw dla ulic: gen. Zygmunta Berlinga, Janka Krasickiego, Stanisława Kulczyńskiego oraz Wincentego Matuszewskiego. Informujemy, że dla ulicy Janka Krasickiego propozycją Burmistrza Miasta Brzeziny jest nazwa "Ignacego Krasickiego", która spotkała się z aprobatą mieszkańców tej ulicy.

 

Zbieranie opinii w wersji elektronicznej jest realizowane przez platformę MiastoOdNova.pl

--
Formularz konsultacyjny
Wykaz ulic wskazanych przez IPN do zmiany nazwyWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej