Wiadomości

Akademia Mistrzów Zawodu

calendar 28-08-2017
Akademia Mistrzów Zawodu

Akademia Mistrzów Zawodu - program wsparcia dla uczniów kształcących się w Powiecie BrzezińskimWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej