Wiadomości

Podsumowanie konsultacji w ramach projektu GPR

calendar 22-09-2017
Podsumowanie konsultacji w ramach projektu GPR

15 września 2017 roku zakończono przyjmowanie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Brzeziny. W załączonym raporcie prezentujemy podsumowanie przeprowadzonych konsultacji.

 

Raport po przeprowadzonych konsultacjach w ramach GPRWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej