Wiadomości

Trwa głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Województwa Łódzkiego

calendar 12-10-2017
Trwa głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Województwa Łódzkiego

Zadania zostały zgłoszone przez samych mieszkańców, obecnie odbywa się głosowanie, a wskazane przez nich projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego w przyszłym roku. Przewidywana kwota środków finansowych wynosi 5 milionów złotych, które po milionie zostaną podzielone na zadania realizowane w każdym z pięciu subregionów. Powiat brzeziński wspólnie z powiatami opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim wraz z miastem Skierniewice tworzy tzw. subregion wschodni.

Aby głos był ważny, warto zapoznać się z zasadami głosowania. Głosować można tylko raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania: elektronicznie przez stronę internetową (www.bo.lodzkie.pl/glosuj-online), osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny znajdującej się w punktach głosowania (na terenie powiatu brzezińskiego urna umieszczona jest w holu przed sekretariatem Urzędu Miasta Brzeziny) albo korespondencyjnie, wysyłając kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ul. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu Marszałkowskiego. Głosować można maksymalnie na trzy zadania zgłoszone tylko do jednego – tego samego subregionu, przyznając punkty od 3 do 1. Każde z zadań ma przypisany kod zadania składający się z 3 cyfr poprzedzonych symbolem subregionu. W przypadku subregionu wschodniego obejmującego Brzeziny jest to litera W.

Działania zgłoszone przez Brzezinian opisujemy poniżej i zachęcamy do oddania swoich głosów.

Szczęście rodziny w twoich rekach (głosując należy wpisać kod W288). Koszt 266,7 tys. zł. Celem projektu jest propagowanie idei i działań służących rozwojowi zdrowego i aktywnego życia rodzin subregionu wschodniego, który realizowany będzie poprzez organizację czterech pikników rodzinnych pod nazwą Szczęście Rodziny w Twoich Rękach (miasto Skierniewice, powiaty: rawski, brzeziński i tomaszowski). Okres realizacji projektu od stycznia do grudnia 2018 r. Wnioskodawca zakłada, iż organizacja imprez zostanie wsparta przez działalność wolontariuszy, których część będzie rekrutowana spośród mieszkańców powiatów subregionu wschodniego. W trakcie pikników mieszkańcy skorzystają z: warsztatów, prezentacji produktów ekologicznych, porad medycznych i psychologiczno-pedagogicznych, konkursów rodzinnych, atrakcji jak plac zabaw, dmuchańce. Na zakończenie projektu planowany jest koncert artystyczny.

Jarmark Świetojański nad Mrożycą (głosując należy wpisać kod W275). Koszt realizacji zadania 47,6 tys. zł. Celem projektu jest propagowanie kultury ludowej. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie folkloru ziemi brzezińskiej i jego związków z folklorem opoczyńskim, rawskim i łowickim. Pomysłodawcy chcą pokazać zarówno swoistość brzezińskiej kultury ludowej, jak i fakt jej wyrastania z tych samych korzeni, z których wyrosło ludowe dziedzictwo innych regionów województwa. Projekt odpowiada więc na uwypukloną w analizie SWOT „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego” słabość integracji społeczeństwa województwa polegającą na niedostatecznie rozwiniętym poczuciu tożsamości terytorialnej jego mieszkańców. Wzmacnianie tej tożsamości ma się odbywać głównie poprzez promocję i wspieranie twórczości folklorystycznej oraz warsztatów rękodzieła ludowego.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej