Wiadomości

Goście z Projektu Horyzont w Brzezinach

calendar 27-10-2017

Projekt Horyzont ma na celu budowanie lepszej przestrzeni do życia w obrębie miast, gmin, województw. Łączenie wiedzy urbanistów, planistów i socjologów pozwala na odpowiednie zarządzanie przestrzenią miejską.

Goście mieli okazję zobaczyć na własne oczy inwestycje w Brzezinach zrealizowane w ramach projektu. Odwiedzili Oczyszczalnię Ścieków przy ulicy Waryńskiego, teren dawnej kopalni Fara II, który niedługo zostanie zrewitalizowany i przekształcony w Strefę Ekonomiczną oraz sortownię odpadów prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service przy ulicy Łódzkiej.

Spotkanie zakończyło się w głównej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, gdzie przedstawione zostały plany rozwoju na lata kolejne.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej