Wiadomości

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie strefy inwestycyjnej przy Waryńskiego

calendar 09-11-2017
Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie strefy inwestycyjnej przy Waryńskiego

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego.

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują w szczególności prace budowlane polegające na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w niezbędne media (docelowa organizacja ruchu, roboty drogowe, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacje elektryczne z oświetleniem wzdłuż drogi na terenie strefy, instalacje teletechniczne) oraz promocję terenów inwestycyjnych wśród potencjalnych inwestorów.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego miasta Brzeziny w związku z małym zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta. 

Całkowita wartość projektu: 10 120 161,48 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 846 886,18 PLNZdjęcia pochodzą z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (www.lodzkie.pl)

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej