Wiadomości

Obchody Święta Niepodległości w Brzezinach

calendar 14-11-2017
Obchody Święta Niepodległości w Brzezinach

Uroczystości otworzył meldunek złożony staroście brzezińskiemu Edmundowi Koteckiemu przez dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1201 „Strzelec” Damiana Nockowskiego. Po przeglądzie sztandarów, przy dźwiękach hymnu państwowego, uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt. Przybyłych gości powitał starosta brzeziński Edmund Kotecki. „11 listopada, dzień niepodległości, to najpiękniejsze ze świąt państwowych jakie mamy w ciągu roku. Cieszmy się z tego, że jesteśmy Polakami, bądźmy dumni z tych, którzy byli przed nami. 123 lata niewoli to był ciężki czas. Cztery pokolenia czekały, aby wyzwolić się spod jarzma zaborców. Nie wystarczyło biernie czekać, ale trzeba było walczyć, manifestując polskość. Polskość w kościołach, pielęgnowana w różnego rodzaju organizacjach. Aż przyszedł 11 listopada 1918 roku i pękły kajdany. Niech dla nas wszystkich ojczyzna będzie słowem, które nas jednoczy. W 99. rocznicę odzyskania niepodległości rozpoczynamy obchody 100. rocznicy. Zapraszam do udziału w komitecie obchodów stulecia niepodległości na ziemi brzezińskiej, abyśmy godnie uczcili rocznicę” – mówił starosta Edmund Kotecki. 

W imieniu władz miejskich głos zabrał burmistrz Brzezin Marcin Pluta. „Spotkaliśmy się z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i świętujemy, m.in. fakt że mówimy w naszym ojczystym języku, że podatki płacimy do polskiego skarbu, mamy swobodę działania i wypowiadania się i decydowania o sobie. To wszystko zawdzięczamy naszym przodkom, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Naszym obowiązkiem jest uczczenie ich i pamięć o nich. Doskonałą formą tego oddania czci będzie utworzenie komitetu obchodów setnej rocznicy. Dzisiejsze uroczystości to zasługa władz powiatu i władz gmin, które tworzą ziemię brzezińską. Proponuję utworzenie lokalnych komitetów, które wejdą w skład komitetu powiatowego” – mówił burmistrz Marcin Pluta.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli kwiaty. Honorową wartę przy pomniku zaciągnęli brzezińscy harcerze oraz przedstawiciele Związku Strzeleckiego Strzelec. Poczty sztandarowe wystawiły Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, Związek Harcerstwa Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, Rejonowe Koło Pszczelarzy, Powiat Brzeziński, Miasto Brzeziny, Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oddział Rejonowy w Brzezinach, Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Wyjątkowo liczną delegację wystawił Związek Strzelecki Strzelec ze Zgierza, Pabianic, Głowna i Brzezin.

Składanie kwiatów rozpoczęli przedstawiciele powiatu brzezińskiego. Wiązankę kwiatów w imieniu wojewody łódzkiego złożyła Małgorzata Pyka. Kwiaty złożyły delegacja miasta Brzeziny, Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brzeziny, przedstawiciele Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, delegacja Polskiego Stronnictwa Ludowego powiatu brzezińskiego, delegacja Platformy Obywatelskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Brzezinach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Brzezinach, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacji Skautingu Europejskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach, Miejsko- Gminnego Zarządu Związku OSP w Brzezinach,  gminy Brzeziny, Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach, partii Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenia Mieszkańców Ziemi Brzezińskiej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach, spółek miejskich miasta Brzeziny, Muzeum Regionalnego w Brzezinach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach, Stowarzyszenia Patriotyczne Brzeziny, Związku Strzeleckiego Strzelec. Ogień niepodległości przywieziony z Kostiuchnówki na Ukrainie przez Hufiec Zgierz złożyła delegacja ZHP Hufiec Brzeziny. 

Niepodległościowe uroczystości uświetnił udział orkiestr Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej prowadzonych przez kapelmistrza Radosława Szymczyka. Po złożeniu kwiatów przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu na uroczystą sumę w intencji ojczyzny celebrowaną przez o. Andrzeja z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach, ks. dziekana Marka Balceraka, proboszcza parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz ks. Mariusza Wojturskiego, proboszcza parafii Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach. Podczas uroczystej mszy nowi członkowie „Strzelca” złożyli przysięgę. Uroczystą celebrację uświetnił występ Marzeny i Marleny Myszuk.

Po mszy w sali „Pokój i dobro” w klasztorze oo. Franciszkanów odbyło się wspólne śpiewanie pieśni legionowych przy gorącej herbacie i cieście.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej