Wiadomości

Wymień piec na nowy - złóż wniosek

calendar 04-12-2017
Wymień piec na nowy - złóż wniosek

Burmistrz Miasta Brzeziny ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Brzeziny w ramach zadania „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA BRZEZINY POPRZEZ LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI REALIZOWANA W RAMACH PONE”,
w ramach dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację dopłat do wymiany pieców lub przyłączenia się do miejskiej sieci cieplnej.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje demontaż, zakup i montaż nowych urządzeń, roboty budowlane oraz wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u.

Regulamin do pobrania:
http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-34/9575,przyjecia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-wymiany-zrodel-ciep.html 

Wniosek dostępny jest na stronie www.brzeziny.pl. (zakładka PONE) lub w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, III piętro, pokój 305).

Warto się pospieszyć, bo pula pieniędzy jest ograniczona.
W razie pytań prosimy o kontakt: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pok. 305,
tel. 46 874-22-24 w. 317

Termin składania wniosków: 
od 11 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej