Wiadomości

Spis zwierząt gospodarczych

calendar 14-12-2017
Spis zwierząt gospodarczych

Burmistrz Miasta Brzeziny przypomina hodowcom zwierząt gospodarskich, takich jak bydło mleczne i opasowe, owce, kozy, trzoda chlewna o konieczności dokonania, najpóźniej do 31 grudnia, spisu posiadanych zwierząt w gospodarstwie.

Spis ten należy dostarczyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście, za pośrednictwem poczty lub z wykorzystaniem platformy cyfrowej e-PUAP najpóźniej 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej