Wiadomości

Nowa inwestycja drogowa oddana do użytku

calendar 04-01-2018
Nowa inwestycja drogowa oddana do użytku

Cała inwestycja pochłonęła 2 292 417,42 złote brutto, z czego 888 916 złotych brutto zostało dofinansowane ze środków rządowego programu pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz Powiatu Brzezińskiego. W ramach inwestycji wszystkie drogi otrzymały nową nawierzchnię bitumiczną. Na ulicach Potockiego i Czartoryskiego szerokość jezdni po przebudowie wynosi 5,5 metra, na ulicy Niemcewicza 5 metrów. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni wynosi 4456,2 metrów kwadratowych. Dodatkowo wzdłóż wszystkich ulic powstały zupełnie nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe zbudowane z kostki betonowej, a każda z posesji zyskała nowe podjazdy. Przy okazji robót drogowych wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 813 metrów, z 18 betonowymi studniami i 35 wpustami ulicznymi.

Dodatkowo wzdłuż ulic powstały pasy zieleni z nasadzeniami. Ulice zyskały także nowe oznakowanie zarówno pionowe jak i poziome. Na skrzyżowaniu ulic Niemcewicza i Potockiego zamontowane zostały znaki drogowe z panelami słonecznymi, które dzięki podświetleniu poprawiają widoczność znaków dla zbliżających się do skrzyżowania pojazdów.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej