Wiadomości

Ruszamy z fotowoltaiką dla mieszkańców Brzezin

calendar 04-01-2018
Ruszamy z fotowoltaiką dla mieszkańców Brzezin

Pod koniec grudnia 2017 roku Urząd Miasta Brzeziny podpisał umowę z wykonawcą – firmą Phin Inwestycje Grupa Kapitałowa PHIN Consulting z siedzibą w Łodzi, która w ramach zobowiązań przeprowadzi wizje lokalne, opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego na potrzeby realizacji projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

Już w styczniu wykonawca będzie kontaktował się ze wszystkimi mieszkańcami Miasta, którzy wyrazili chęć zainstalowania w swoich domach ogniw fotowoltaicznych w celu przeprowadzenia wizji nieruchomości obejmującej w szczególności dobór (określenie mocy instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z rozplanowaniem przebiegu i zakresu instalacji) wspólnie z właścicielem nieruchomości (m.in. na podstawie okazanych dokumentów dotyczących ponoszenia kosztów z tytułu energii elektrycznej i cieplnej) odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła oraz oszacowanie z najwyższą starannością przewidywanych kosztów zakupu, dostawy i montażu dobranej instalacji dla każdej nieruchomości, w tym kosztów budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej lub cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany. Umowa z wykonawcą została zawarta na czas do 29 marca 2018 r., w skutek czego wszystkie wizje nieruchomości powinny zostać przeprowadzone do końca lutego 2018 r.

Wizje przeprowadzone zostaną przez pracowników firmy Phin, którzy posiadać będą ze sobą stosowne identyfikatory z pełnymi danymi osobowymi, danymi firmy Phin oraz podstęplowane będą przez Urząd Miasta Brzeziny wraz z kontaktem do osoby w Urzędzie, u której można będzie zweryfikować, czy odwiedza Państwa pracownik do tego uprawniony.

 

-----

fot. www.pixabay.comWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej