Wiadomości

Spotkanie w sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej w Brzezinach

calendar 01-02-2018
Spotkanie w sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej w Brzezinach

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach planuje przystąpić do realizacji projektu komplementarnego w ramach strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla działania 1.5. „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”. W ramach projektu pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego” planowana jest przebudowa i modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowych rurociągów i umożliwienie podłączenia się do sieci ciepłowniczej nowym odbiorcom.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców ulic:

  • Sportowej
  • Przemysłowej
  • Zdrowie
  • Okrzei 
  • Fredry

zainteresowanych podłączeniem się do miejskiej sieci ciepłowniczej na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 lutego 2018 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57 w Brzezinach.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 46 08.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej