Wiadomości

Doradcy płatników składek w ZUS

calendar 05-02-2018
Doradcy płatników składek w ZUS

Od 1 lutego na Salach Obsługi Klientów w ZUS płatnicy mają swoich doradców. 65 doradców płatników składek czeka już na przedsiębiorców w placówkach ZUS województwa łódzkiego. Z ich bezpłatnych porad mogą skorzystać przedsiębiorcy i prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą. Płatnicy, którzy chcą się dowiedzieć czy prawidłowo odprowadzają składki, pozyskać poradę dotyczącą rozliczenia stanu konta – mogą zapytać o to doradcę płatnika składek. Od 1 lutego doradcy dostępni są w placówkach ZUS.

W Polsce w sumie funkcję doradców płatników składek pełni 732 konsultantów, z czego 65 pochodzi
z województwa łódzkiego. Najwięcej doradców urzęduje w I Oddziale ZUS w Łodzi – 24, w II Oddziale ZUS
w Łodzi – 18 i w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim – 23.

Doradca płatnika składek udzieli wsparcia w zakresie spraw ubezpieczeń i składek. Odpowie też na wszystkie pytania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Od doradcy dowiemy się m.in.: jaki jest numer rachunku składkowego i jakie są zasady opłacania składek i rozliczania wpłat. Doradca wyjaśni wątpliwości
w zakresie rozliczenia dokonanej wpłaty i stanu rozliczeń z ZUS. Założy konto na elektronicznym portalu PUE ZUS, wyjaśni jakie informacje i dlaczego można zobaczyć na profilu płatnika w PUE ZUS, wyjaśni jak sporządzać i wysyłać dokumenty w Programie Płatnik i aplikacji – e-Płatnik. Odpowie tez na wszystkie pytania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i podleganiem ubezpieczeniom społecznym. – wylicza Sylwia Łuczak, kierownik referatu w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji w I Oddziale ZUS w Łodzi.
Doradcę można także zapytać np. o to na jakich zasadach opłaca się składki za „nianie” i co zrobić jeśli
w opłatach za składki rodzi się zaległość lub na skutek nowych zasad podziału składek i istniejących już zaległości, bieżąca składka pokryła najstarsze zadłużenie i przez to bieżąca składka jest nieopłacona, przez co nastąpiła utrata prawa do ubezpieczenia chorobowego.

Na stanowiskach doradców płatników składek urzędują pracownicy, którzy przeszli cykl szkoleń, zakończonych egzaminem. Z ich usług można skorzystać w placówkach ZUS, wystarczy na biletomacie w Sali obsługi klientów wybrać „Składki/Ubezpieczenia”, a następnie „Doradca płatnika”.

Informację przekazała Pani Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik ZUS woj. łódzkiego.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej