Wiadomości

Wizyta ukraińskich samorządowców w Brzezinach

calendar 28-02-2018
Wizyta ukraińskich samorządowców w Brzezinach

W dniu 23 lutego gościła w Brzezinach grupa ukraińskich samorządowców, przedstawicieli towarzystw biznesowych oraz sektora MŚP z Kijowa, Myrhorodu, Zaporoża, Kremenczuka i innych miast. Ukraińcy na zaproszenie Fundacji Solidarności Międzynarodowej, działającej na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mieli zapoznać się w Brzezinach z działaniami miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej oraz sektora MŚP.

Ze względów silnego w ostatnich latach na Ukrainie procesu konsolidacji terytorialnej oraz decentalizacji fiskalnej, zwiększył się budżet samorządów, które przejmują coraz więcej obowiązków, dawniej zastrzeżonych dla administracji rządowej. Wzorują się one na polskim modelu, co dotyczy również wspierania przedsiębiorczości społecznej oraz sektora MŚP.

W związku z wizytą uczestnicy spotkania odwiedzili spółkę BOXlife oraz Communal Service. Burmistrz Marcin Pluta wraz z prezesem Ryszardem Śliwkiewiczem przedstawiali gościom rozwiązania poparte konkretnymi przykładami. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze. Widać też było ogromne zaangażowanie ze strony ukraińskich gości, którzy zadawali liczne pytania. Wśród 16. osobowej grupy znaleźli się między innymi: Valentyna Smal z Kijowa (konsultantka projektu PLEDDG), Olesia Tysiak-Mural z Dolyny (Dyrektor organizacji charytatywnej "Fundusz charytatywny Dolyny"), Oleksandr Kizyma (Dyrektor przedsiębiorstwa Dolyna-Invest oraz członek Rady Miejskiej Dolyny), Oleh Kolomoiest (Prezes Zarządu organizacji pozarządowej "Towarzystwo weteranów ATO" z Zaporoża), Valeryi Kokot (naczelny ekspert do spraw rozwoju przedsiębiorczości PLEDDG z Kijowa), Yurii Hrytsenko (Sekretarz Rady Miasta Kremeńczuk), Nataliia Gyrka (Sekretarz Rady Miasta Myrhorod).WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej