Wiadomości

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Łodzi

calendar 05-03-2018
Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Łodzi

W dniu 13 marca o godzinie 10 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku.

Rejestracja uczestników spotkania będzie prowadzona od godz. 9.30.

Program spotkania:

9.30 - 10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 - Otwarcie spotkania

Pan Mirosław Suski, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

10.10 - 11.10 - Przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

11.10 - 12.00 - Dyskusja

12.00 - zakończenie spotkaniaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej