Wiadomości

Ruszył punkt konsultacyjny Projektu "OWES Ja-Ty-MY"

calendar 05-03-2018
Ruszył punkt konsultacyjny Projektu

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” jest liderem w rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim. W okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2020 roku realizujemy projekt „OWES Ja – Ty – My”, którego głównym celem jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze Ekonomii Społecznej, umożliwiających osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym wejście lub powrót na rynek pracy oraz zapewnienie możliwości powstawania, rozwoju i trwałości funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych poprzez podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy.


W ramach projektu realizowane będą działania o charakterze:

  • animacyjnym, prowadzące do tworzenia grup inicjatywnych oraz aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (ES)
  • inkubacyjnym, prowadzącym do rozwoju i tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS) poprzez wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy 
  • doradczo – szkoleniowym oraz usług biznesowych, przyczyniających się do poprawy efektywności ekonomicznej istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

Realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz podmiotów reintegracyjnych.

Projekt „OWES Ja – Ty – My” skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz oddalonych od rynku pracy z terenu Województwa Łódzkiego, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych, zgodnie z Ustawą z dn. 20.04.2004 roku o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi działaniami w ramach projektu „OWES Ja – Ty – My”, tworzeniem Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych, podmiotów reintegracyjnych, aktywizacją osób, organizacją spotkań informacyjnych, szkoleń, spotkań doradczych czy animacyjnych, zapraszamy do naszego PUNKTU DORADCZEGO, który mieści się w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12. Punkt czynny jest w godz. 9.00-15.00 i znajduje się na I p. w pokoju nr 6. Możliwy jest także kontakt telefoniczny:

  • Doradca Biznesowy – Pani Barbara Urban – Kraśniuk, nr. tel. 57762477
  • Doradca Kluczowy – Pani Anna Niedźwiedź, nr. tel. 507075325
  • Animatorka Lokalna – Pani Joanna Roczek, nr tel. 506 189 908 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się 13.08.2018, o godz. 12.00 w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej