Wiadomości

Wizyta Marszałka Województwa w Brzezinach

calendar 16-03-2018
Wizyta Marszałka Województwa w Brzezinach

W dniu wczorajszym Brzeziny odwiedził Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień wraz z delegacją przedstawicieli Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii Komitetu Regionów UE (ENVE). Wizyta miała na celu pokazanie prowadzonych działań biogospodarczych w województwie łódzkim, przyczyniających się do rozwoju województwa na przykładzie naszego miasta. Jednocześnie wizytacja stanowiła jedną z części wizyty studyjnej "Rola samorządów w kształtowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym". Odwiedzono między innymi firmę STEIG.

Wśród delegatów znaleźli się przedstawiciele z Włoch, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Chorwacji, Estonii, Litwy, Belgii, Węgier i Grecji.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej