Wiadomości

Podpisanie umów dotyczących fotowoltaiki dla mieszkańców Brzezin

calendar 11-04-2018
Podpisanie umów dotyczących fotowoltaiki dla mieszkańców Brzezin

Szanowni Mieszkańcy - Uczestnicy projektu Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny, w związku z pracami przygotowawczymi do realizacji w/w projektu i zbliżającym się terminem złożenia dokumentów aplikacyjnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT zapraszam z dokumentem tożsamości do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 310 w okresie od 18 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia w godzinach 8.00-16.00 w celu podpisania umów z Miastem Brzeziny dotyczących Waszego udziału
w projekcie.

Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin PlutaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej