Wiadomości

Wicepremier Piotr Gliński w Brzezinach

calendar 24-04-2018
Wicepremier Piotr Gliński w Brzezinach

Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia, w poniedziałek 23 kwietnia odwiedził Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzicowa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński. Ministrowi towarzyszyli posłowie na sejm RP Waldemar Buda i Robert Telus oraz burmistrz Marcin Pluta.

Okazją do wizyty w szkole było zakończenie prac przy termomodernizacji   placówki. Inwestycja obejmowała między innymi wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, malowanie oraz urządzenie ogrodu. Przecięcia wstęgi i otwarcia wyremontowanej szkoły dokonali wicepremier Piotr Gliński, posłowie, burmistrz Marcin Pluta, wicestarosta Roman Sasin oraz dyrektor szkoły Joanna Paprocka.  O. Wacław z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Brzezinach dokonał poświęcenia, a goście mogli zobaczyć szkołę. Podczas zwiedzania wicepremier dobrze ocenił efekty inwestycji zrealizowanej w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, której koszt wyniósł ok. 2 milionów złotych.

Zwieńczeniem wizyty ministra był uroczysty koncert, który odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. W roli gospodarzy witających gości wystąpili Joanna Paprocka, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach i burmistrz Brzezin Marcin Pluta. Wśród oficjalnie witanych gości znaleźli się m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzicowa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, poseł na Sejm RP Waldemar Buda, poseł na Sejm RP Robert Telus, starosta brzeziński Edmund Kotecki, wicestarosta Roman Sasin, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Marcin Walicki, przewodniczy Rady Miasta Brzeziny Tadeusz Barucki, radna powiatowa Renata Kobiera, prezes spółdzielni Socjalnej Communal Service Ryszard Śliwkiewicz oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół artystycznych i zaprzyjaźnieni dyrektorzy szkół podstawowych w Brzezinach.

-Przed chwilą byłem w szkole, która teraz wygląda wspaniale, co jest efektem projektu termomodernizacji realizowanego całej Polsce, w ramach którego 130 szkół artystycznych poprawia warunki swojego funkcjonowania. Realizacja projektu oznacza podniesienie jakości dla naszych dzieci, jakości otoczenia, ale także walkę ze smogiem. Takie wyrównane warunki do nauki należą się wszystkim w Polsce. Nie byłoby tego działania gdyby nie współpraca szkoły, samorządu i ministerstwa. Podnosimy poziom codziennego życia. Chcemy kształcić ludzi, którzy staną się wybitnymi artystami, a jeżeli nimi nie zostaną, to będą ludźmi lepiej wykształconymi i lepiej znającymi kulturę – powiedział wicepremier Piotr Gliński.

 -Cieszę się, że ta inwestycja tak wspaniale zmieniła szkołę. Inwestycja udowadnia, że nie tylko Warszawa czy Kraków, ale również tak mała miejscowość jak Brzeziny, powinna mieć szansę na godne warunki do nauki -powiedział poseł Waldemar Buda.

-Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę samorządu i szkoły muzycznej. Państwowa szkoła wpisuje się w społeczność. Tak wspaniała uroczystość, jakią jest oddanie do użytku budynku szkoły po remoncie, odbywa się w roku jubileuszu odzyskania niepodległości, a przecież artyści w walce o niepodległość tak wiele zrobili - powiedział poseł Robert Telus.

- Dziękuję że mogliśmy uczestniczyć w projekcie termomodernizacji, a nasza szkoła zyskała nową wartość użytkową, co na pewno wpłynie na wyniki w nauce i jakość kształcenia. Dzieci i nauczyciele z przyjemnością uczestniczą w zajęciach. Dziękuję burmistrzowi Brzezin, dzięki któremu przez półroczny okres remontu placówka miała zapewnioną możliwość realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 1, której dyrektorem jest Zbigniew Zieliński - powiedziała dyrektor Joanna Paprocka.

- Dzisiejsza uroczystość jest wynikiem determinacji i uporu w dążeniu do celu pani dyrektor i społeczności szkoły. Bez tego zaangażowania placówka tak by nie wyglądała, a my jako miasto nie mielibyśmy w czym pomagać. Za to dziękuję. Brzeziny są słynne z ekonomi społecznej, dzięki której znajdujemy się w sali konferencyjnej wyremontowanej przez osoby wykluczone społecznie, a za chwilę wysłuchamy pięknego koncertu. Społeczność szkoły muzycznej jest w naszym lokalnym środowisku fundamentem na który możemy liczyć - powiedział Burmistrz Marcin Pluta.

 Szkoła muzyczna wychowuje nie tylko naszych mieszkańców, ale także oddziaływuje poza powiat. Dziękując za współpracę i promocję powiatu przekazuję album droga do niepodległości – mówił starosta Edmund Kotecki.

Po części oficjalnej nadszedł czas na ponad godzinny koncert, w którym wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzezinach. Koncert prowadzony przez Joannę Omąkowską-Marks rozpoczęła pokaz rytmiki w wykonaniu klasy pierwszej cyklu sześcioletniego. Po najmłodszych nadszedł czas na popis najlepszych uczniów szkoły, którzy w mistrzowski sposób prezentowali jak wiele już się nauczyli grając na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie czy też gitarze. Koncert zakończył występ chóru szkolnego, z którym wicepremier Piotr Gliński i posłowie Waldemar Buda i Robert Telus zrobili sobie wspólną pamiątkową fotografię.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej