Wiadomości

Nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej

calendar 12-06-2018
Nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej

Informujemy, iż na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" pojawiły się nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

O pomoc można ubiegać się w następujących zakresach:

Promocja i tworzenie warunków do aktywnego trybu życia mieszkańców LGD

Zachowanie i promocja dziedzictwa historycznego, kulturowego oraz przyrodniczego obszaru LGD

Promocja obszaru LGD

Działania na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

Działania wspierające inicjatywy mieszkańców i organizacji
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej