Wiadomości

Apel do rolników o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci

calendar 14-06-2018
Apel do rolników o szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Z uwagi na zbliżający się okres nasilonych letnich prac polowych zwracamy się do Państwa z następującym apelem:

Każdego roku dzieci przebywające w gospodarstwie rolnym są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Czy na pewno robimy wszystko, aby chronić nasze dzieci przed niepotrzebnym zagrożeniem?

Chrońmy nasze domy i rodziny, a w szczególności najmłodszych mieszkańców wsi przed nieszczęściem! Zróbmy wszystko, aby czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci. Ofiarami najczęściej z powodu braku wyobraźni i odpowiedzialności, ale też pośpiechu, nieuwagi i zmęczenia dorosłych.

Zwracamy się do wszystkich Rodziców i Opiekunów o zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków spędzania wolnego czasu na wsi. Apelujemy o niepowierzanie dzieciom prac, które przerastają ich siły i możliwości. Nawet najprostsze czynności mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, jeśli są wykonywane nieprawidłowo.

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym!

Przypominamy, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia dziecka, wniosek o odszkodowanie można złożyć w Pocztowym TUW.

Członkowie Wojewódzkiej Komisja do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy
w Łodzi

List Prezesa Krus do rolnikówWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej