Wiadomości

Spotkanie z Klubem Biznesu Szkół Gortata

calendar 14-06-2018
Spotkanie z Klubem Biznesu Szkół Gortata

W dniu dzisiejszym, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z Klubem Biznesu Szkół Gortata. Udział w spotkaniu wzięli: przedstawiciele Stowarzyszenia Wspracie Społeczne "Ja - Ty - My", burmistrz Brzezin Marcin Pluta, pracownicy Urzędu Miasta, a także przedsiębiorcy z Brzezin i okolic. 

Celem spotkania było zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców ideą Szkół Gortata i ściśle z nią powiązanego Klubu Biznesu. Spotkanie było też idealnym miejscem na wymianę doświadczeń oraz poznanie siebie na wzajem, aby w przyszłości w prostrzy sposób prowadzić i rozwijać swoje działania w zakresie biznesu.

Spotkanie przemówieniem otworzył burmistrz Marcin Pluta, który w kilku zdaniach przedstawił szanse na rozwójn biznesu w Brzezinach, również w oparciu o współpracę z Klubem Biznesu Szkół Gortata. 

Przedstawiciele Klubu Biznesu Szkół Gortata opowiedzieli o jego funkcjonowaniu oraz korzyściach płynących z przystąpienia do niego, a także mówili o idei Szkół Gortata. Z kolei prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja - Ty - My" opowiadał o korzyściach z zatrudniania i aktywizacji osób niepełnosprawnych.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej