Wiadomości

Ułatwienia dla mieszkańców - System Informacji Przestrzennej

calendar 05-07-2018
Ułatwienia dla mieszkańców - System Informacji Przestrzennej

Od niedawna na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny wprowadzono nową jakość administracji publicznej - cyfrową wersję dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie miasta. W ramach zadania zakupiono nowe oprogramowanie w technologii GIS dla pracowników samorządowych oraz uruchomiono portal mapowy dla Mieszkańców miasta.

Miasto Brzeziny, nie tylko usprawniło obsługę Interesantów w urzędzie, skracając czas wydawania dokumentów, ale również wychodzi naprzeciw nowoczesnemu społeczeństwu sprawnie poruszającemu się w cyfrowym środowisku.

Proces cyfryzacji jest dla gmin obligatoryjny na podstawie obowiązujących przepisów prawnych m.in. Dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.) oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2017r. poz. 1382 z późn. zm.). Zadanie zostało wykonane przy współpracy spółki geoinformatycznej Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych - GIAP, z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Łodzi i Lublinie.

GIAP zajmuje się tworzeniem oprogramowania GIS dla jednostek samorządu terytorialnego oraz skanowaniem laserowym w technologii NaVVIS. Głównym produktem firmy jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację administracji publicznej i to właśnie oprogramowanie zostało wdrożone w Urzędzie Miasta Brzeziny. Produkty GIAP dla administracji publicznej tworzone są przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia w implementacji dyrektywy INSPIRE.

Cyfryzacja dokumentów planistycznych znacznie przyspieszy czas oczekiwania na dokumenty wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Intuicyjne narzędzia oprogramowania ułatwią i pozwolą na krótszy czas pozyskiwania niezbędnych danych o przeznaczeniu wynikającym z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto, uruchomiony portal mapowy prezentuje obowiązujące plany miejscowe w sposób czytelny i przejrzysty. Portal dostępny jest pod adresem http://mapa.inspire-hub.pl/#/brzeziny dla wszystkich mieszkańców miasta oraz zainteresowanych. Dzięki temu, możliwy jest szybki dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym miasta poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności wizyty w urzędzie. Portal pozwala m.in. na sprawdzenie sposobu zagospodarowania wyszukanej działki, sprawdzenie powierzchni działek, czy pobranie rysunków i tekstów uchwał obowiązujących dokumentów planistycznych.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej