Wiadomości

Finansowy sukces brzezińskiego TBS

calendar 05-07-2018
Finansowy sukces brzezińskiego TBS

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

Z radością informujemy, iż po raz pierwszy od lat zamknęliśmy rok obrotowy 2017 zyskiem, poprawiając wynik finansowy Spółki o blisko 110 %, wskaźnik płynności 3-go stopnia o 450%, zaś wskaźniki rentowności wskazują wartości dodatnie. Wypracowany przez nas zysk zmniejszył tym samym stratę Spółki z lat ubiegłych i w korelacji z poprawą wskaźników czyni z Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. bezpiecznego i rzetelnego partnera biznesowego.

Ubiegły rok był dla nas czasem wielu wyzwań i wytężonej pracy. Oddaliśmy mieszkańcom Brzezin w najem 20 lokali mieszkalnych, kolejne oddawać będziemy w tym roku.

W nieruchomościach własnych ale i w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonaliśmy prace remontowe i modernizacyjne angażując blisko 270 tyś złotych - wymienialiśmy stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, remontowaliśmy dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, remontowaliśmy balkony oraz wykonywaliśmy wiele drobnych prac remontowo-budowlanych.

Wiele pracy jeszcze przed nami lecz nie zwalniamy i 2018 rok obfituje w nowości w zakresie oferty Spółki jako zarządcy nieruchomościami oraz kolejne remonty i modernizacje. Wprowadziliśmy nieodpłatnie nową usługę w zakresie sprzątania klatek schodowych w zarządzanych przez nas nieruchomościach, obniżyliśmy również opłaty za zarządzanie. Zwiększyliśmy zatrudnienie pracowników tworząc dwie ekipy
budowlano - remontowe.

Już w tym roku wraz z PEC Sp. z o. o. doprowadzimy ciepło wraz ciepłą wodą do kolejnych trzech budynków. Remontujemy kolejne dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych, czeka nas wymiana kolejnej stolarki okiennej i drzwiowej. Każdego dnia, odpowiadając na potrzeby mieszkańców Brzezin, wykonujemy drobne prace remontowo - budowlane. Tak sprawna i szybka reakcja jest możliwa dzięki nowym standardom komunikacji jakie wprowadziliśmy w roku ubiegłym. Obecnie wszystkie bieżące informacje dotyczące Spółki znajdziecie Państwo na naszej nowej stronie internetowej oraz na fan page na Facebooku. Cały czas stawiamy jednak na kontakt bezpośredni. Zlikwidowaliśmy więc konieczność zapisywania się na spotkania, a w środy zmieniliśmy godziny pracy, dostosowując je do potrzeb osób pracujących (w środy zapraszamy w godzinach 7.00-18.00 w pozostałe dni w godzinach 7.00-15.00).

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.tbsbrzeziny.pl oraz fan page na Facebook’u fb.com/tbsbrzeziny.

Bez wątpienia rok 2017 jest dla Spółki czasem wielkiego sukcesu, którego nie osiągnęlibyśmy bez Państwa. Składamy więc serdeczne podziękowania naszym mieszkańcom za setki spotkań, uwagi i cierpkie słowa - bo to dzięki nim każdego dnia stajemy się lepsi. Za pozytywne opinie i terminowe wpłaty, dzięki którym nasza praca staje się bardziej satysfakcjonująca. Naszym właścicielom, członkom Wspólnot Mieszkaniowych, dziękujemy za dobrą współpracę i za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście powierzając nam, zarówno w 2017, jaki 2018 roku, zadania związane z zarządzaniem naszymi nieruchomościami.

Z pozdrowieniami

Zarząd i Pracownicy
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej