Wiadomości

Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich dla Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża

calendar 09-07-2018
Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich dla Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża

W dniu 6 lipca Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta podpisał umowę dotyczącą udzielenia dotacji Kościołowi pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach na sfinansowanie prac konserwatorskich. Zakres prac ma objąć między innymi:

  • Odsłonięcie zabytkowego wątku ceglanego
  • Oczyszczenie, impregnację i uzupełnienie lica cegły
  • Prace konserwatorskie w obrębie elewacji zachodniej (frontowej) oraz południowej i północnej

Wysokość dotacji wyniosła 15 000 złotych. Pozostałą część kwoty niezbędną do sfinansowania prac przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 250 000 złotych, a wkład własny Parafii wynosi 10 180,80 zł.
Rozpoczęcie prac konserwatorskich w obrębie elewacji stanowi początek procesu zabezpieczania murów przed negatywnymi skutkami działania wilgoci oraz działań ratujących substancję zabytkową ścian przed dalszą degradacją.
Przewidywany termin zakończenia prac konserwatorskich zaplanowano na 30 listopada 2018 roku.

 

fot. www.fara-brzeziny.plWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej