Wiadomości

Dotacja na remont zabytkowej kamienicy przy Św. Anny

calendar 17-07-2018
Dotacja na remont zabytkowej kamienicy przy Św. Anny

W dniu 11 lipca Miasto Brzeziny podpisało kolejną umowę na dotację, tym razem na remont zabytkowej kamienicy przy ul. Św. Anny 1 w Brzezinach.

Kamienica znajduje się na liście zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Wspólnota mieszkaniowa zarządzająca nieruchomością otrzymała dotacje w wysokości 59 791 złotych, na wykonanie prac budowlanych przy obiekcie wraz z oficyną, polegających na wykonaniu remontu elewacji wraz z kolorystyką. Wkład własny Wspólnoty wynosi 39 861,53 złotych.

Prace budowlane mają zakończyć się 14 grudnia 2018 rokuWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej