Wiadomości

Jubileuszowa pielgrzymka z Brzezin na Jasną Górę

calendar 18-07-2018
Jubileuszowa pielgrzymka z Brzezin na Jasną Górę

W sierpniu brzezinianie za wszystkich brzezińskich parafii już po raz dziesiąty wyruszą w Pieszej Pielgrzymce z Brzezin na Jasną Górę.

Po raz pierwszy pielgrzymi z Brzezin wyruszyli na jasnogórski szlak w sierpniu 2009 r. Inicjatorem tamtego wydarzenia był ówczesny gwardian brzezińskiego klasztoru franciszkanów o. Zbigniew Rogowski i animatorzy przyklasztornych grup świeckich. Od zarania historii brzezińskiego pątnictwa na Jasną Górę mieszkańcy Brzezin pielgrzymują wraz koluszkowianami – obydwie pielgrzymki łączą się w Będkowie. Będzie to już dziesiąta wspólna pielgrzymka do Częstochowy. Od początku łączymy się z Koluszkami i to dzięki pomocy koluszkowian, ich życzliwości i tego, że przyjęli nas „pod swoje skrzydła”, pielgrzymki dochodzą do skutku – mówi Elżbieta Pietrzak, pomysłodawczyni i inicjatorka brzezińskich pielgrzymek. – Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim kapłanom, jak również ojcom i braciom z brzezińskiego klasztoru, którzy przez te dziesięć lat towarzyszyli nam na pątniczych szlakach, błogosławili pielgrzymkom i odprawiali msze „wyjścia”. Słowa wielkiej wdzięczności kierujemy także do sponsorów brzezińskich pielgrzymek, którzy od wielu lat wytrwale nas wspierają, nie oczekując niczego w zamian – dodaje Elżbieta Pietrzak.

Brzezińskie pielgrzymki do Częstochowskiej Madonny to nie tylko wydarzenie o wymiarze duchowym, ale też sprawnie zorganizowane od strony logistycznej przedsięwzięcie: grupa dysponuje mobilnym punktem medycznym i opieką lekarza, własną kuchnią, nagłośnieniem, asystą mobilnego policjanta i służbą kierowania ruchem. Nie brakuje także wspaniałej zabawy – pątnicy w punktach noclegowych organizują wspólne ogniska, tańce i pląsy dla dzieci. Najmłodszy brzeziński pątnik liczył sobie pół roku, zaś najstarsi uczestnicy pielgrzymek to osoby ponad siedemdziesięcioletnie. Brzezińska grupa liczy około stu osób.

– W związku z okrągłą rocznicą pragniemy na tegoroczną pielgrzymkę zaprosić wszystkich, którzy z nami dotychczas pielgrzymowali, i jak najwięcej nowych osób. Zapisy rozpoczną się 15 sierpnia w kancelarii parafialnej przy kościele farnym – dodaje Elżbieta Pietrzak.

Pielgrzymować na Jasną Górę z brzezińskimi pątnikami można także duchowo. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do takiej formy pielgrzymki. Warunkiem duchowego pielgrzymowania jest codzienne uczestnictwo we mszy świętej oraz odmówienie jednej tajemnicy różańca świętego w intencji pielgrzymów. Na tę formę pielgrzymki można będzie się zapisać w księgach intencji dostępnych we wszystkich brzezińskich parafiach. Można tam również wpisywać intencje, w których pielgrzymi będą modlić się podczas wspólnego, pielgrzymkowego różańca.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące jubileuszowej X Pieszej Pielgrzymki z Brzezin na Jasną Górę opublikujemy w kolejnych wydaniach BIS.

 

fot. Tomasz GuzekWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej