Wiadomości

Zabytkowa lipa przy Muzeum przeszła pielęgnację

calendar 27-07-2018
Zabytkowa lipa przy Muzeum przeszła pielęgnację

W dniach 24 - 25 lipca na nasze zlecenie firma Chirurgia Drzew przeprowadziła prace pielęgnacyjne i konserwacyjne lipy drobnolistnej (Tilia cordata), rosnącej przy Muzeum Regionalnym w Brzezinach przy ulicy Piłsudskiego.

Należy dodać, iż drzewo to jest pomnikiem przyrody. Jego obwód pnia wynosi 431 centymetrów, wysokość 22 metry, a szerokość korony 21 metrów. Wszystkie prace odbyły się z należytą starannością i rzetelnością.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej