Wiadomości

JEŚLI PLANUJESZ WYMIANĘ PIECA W TYM ROKU, TO JEST OSTATNI MOMENT

calendar 21-08-2018
JEŚLI PLANUJESZ WYMIANĘ PIECA W TYM ROKU, TO JEST OSTATNI MOMENT

UWAGA PILNE!
JEŚLI PLANUJESZ WYMIANĘ PIECA W TYM ROKU, TO JEST OSTATNI MOMENT NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI!


Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że nadal można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji na wymianę pieca w ramach zadania „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE MIASTA BRZEZINY POPRZEZ LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI REALIZOWANA W RAMACH PONE”.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje demontaż, zakup i montaż nowych urządzeń, roboty budowlane oraz wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u.

Regulamin do pobrania:
???? http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-34/9575,przyjecia-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanie-wymiany-zrodel-ciep.html.
Wniosek dostępny jest na stronie ???? www.brzeziny.pl (zakładka PONE) lub ???? w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny (III piętro, pokój 305).

Warto się pospieszyć, bo pula pieniędzy jest ograniczona!

W razie pytań prosimy o kontakt: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 pok. 305, tel. 46 874-22-24 w. 317WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej