Wiadomości

Placówka terenowa KRUS w Brzezinach informuje

calendar 24-08-2018
Placówka terenowa KRUS w Brzezinach informuje

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS.

Informujemy, że przelew świadczeń na Państwa konto bankowe może nastąpić w przypadku złożenia w placówce KRUS:

  • oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem dokumentu z banku, potwierdzającego fakt posiadania lub współposiadania rachunku bankowego, 
  • dyspozycji przekazywania należnego świadczenia na wskazane konto.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 8 sierpnia 2018 roku każdy bank musi oferować swoim klientom Podstawowy Rachunek Płatniczy (darmowe konto).

Darmowe konta są dostępne jedynie dla osób, które nie mają żadnego innego konta w złotówkach.

Otwierając Podstawowy Rachunek Płatniczy bank zapewnia:

  1. Darmowe prowadzenie konta
  2. Pięć bezpłatnych przelewów w miesiącu, w tym tzw. zlecenia stałe
  3. Darmową kartę płatniczą
  4. Pięć darmowych wypłat we wszystkich bankomatach na terenie Polski

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Placówka Terenowa

ul. Sienkiewicza 14

95 - 060 Brzeziny

Tel. 46 875 14 17fot. www.pixabay.com

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej