Wiadomości

Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego targowiska miejskiego i jego otoczenia

calendar 10-09-2018
Spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego targowiska miejskiego i jego otoczenia

W piątkowe popołudnie 7 września w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się sporkanie konsultacyjne z mieszkańcami oraz użytkownikami targowiska miejskiego w Brzezinach.

 

Spotkanie było częścią prowadzonych aktualnie konsultacji społecznych "Przestrzeń dla partycypacji", których celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska władz Miasta Brzeziny oraz mieszkańców i użytkowników obszaru targowiska oraz jego najbliższego otoczenia, dotyczącego zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

Spotkanie konsultacyjne licznie odwiedzili mieszkańcy Brzezin oraz kupcy i najemcy lokali usytuowanych na targowisku. Każdy z obecnych miał okazję przedstawić swoje propozycje, dotyczące tego, jak teren ten ma wyglądać w przyszłości. 

Samo spotkanie prowadzone było przez moderatorów z firmy OPUS, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem konsultacji społecznych.

W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Miasta Brzeziny Marcin Pluta, który z dużą uwagą wsłuchiwał się w głosy przybyłych gości oraz chętnie uczestniczył wraz z mieszkańcami w części warsztatowej spotkania, a także przedstawiciel Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego z Wrocławia, których zadaniem jest opracowanie nowego planu dla tego terenu.

Przypominamy również, że nadal można uczestniczyć w konsultacjach społecznych za sprawą ankiet, które znaleźć można w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz miejskich spółkach:

  • Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00
  • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), ul. Św. Anny 57, w dni robocze w godzinach: 
    środa 7.00 - 18.00, w pozostałe dni 7.00 - 15.00
  • Zakładu Usług Komunalnych (ZUK), ul. Przemysłowa 14, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00
  • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC), ul. Modrzewskiego 12, w dni robocze 
    w godzinach 7.00 - 15.00

Ankietę można również wypełnić w formie elektronicznej pod poniższym linkiem:

Ankieta

Ankiety można wypełniać do dnia 21 wreśnia 2018 roku.

Więcej na temat konsultacji społecznych "Przestrzeń dla partycypacji" można znaleźć klikająć w link:

Przestrzeń od NovaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej