Wiadomości

Konsultacje społeczne

calendar 25-09-2018
Konsultacje społeczne

Już od najbliższej środy zapraszamy mieszkańców naszego miasta do udziału w kolejnej odsłonie konsultacji społecznych.

Tym razem chcemy poznać opinię brzezinian w dwóch tematach: pierwszym z nich będzie kwestia zniesienia wprowadzonego niedawno zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach 23.00 - 6.00, drugim zaś będzie kwestia zagospodarowania obszaru Placu Jana Pawła II - między innymi w zakresie powrotu pomnika / obelisku z wizerunkiem Jana Pawła II.

Etap zbierania opinii rozpoczenie się w dniu 27 września i potrwa do 7 października. Wykorzystane zostaną sprawdzone rozwiązania pod postacią: ankiet papierowych i elektronicznych, zbierania ustnych uwag, a także protokołowanego otwartego spotkania 2 października 2018 r. od godz. 9.00 do 17.00 w Urzędzie Miasta Brzeziny (III piętro, pok. Nr 306). Ankiety konsultacyjne w wersji papierowej dostępne będą w sekretariacie oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Brzeziny, przy ul. Sienkiewicza 16.

Narzędzie konsultacyjne do przeprowadzania ankiet w wersji elektronicznej dostępne jest pod adresem:

Ankieta internetowaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej