Wiadomości

Miejskie działki na sprzedaż po atrakcyjnych cenach

calendar 01-10-2018
Miejskie działki na sprzedaż po atrakcyjnych cenach

Miasto Brzeziny ogłosiło czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Do sprzedaży przeznaczonych jest 13 działek przy ul. Wojska Polskiego. Wielkość działek wynosi od 979 m² do 1675 m². Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z uzupełnieniem zabudowy usługowej. Grunty będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez gminną drogę wewnętrzną.
Cena wywoławcza jest niższa o  20 % w stosunku do wartości nieruchomości i wynosi od 35zł/m² do ok. 50 zł/m². Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacenie na rachunek Miasta wadium w wysokości 5 tys. złotych za jedną działkę.
Ogłoszenia o przetargach znajdują się na stronie internetowej www.brzeziny.pl w zakładce Zrób z nami biznes/Przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Majątek miasta/zbycie mienia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.
Szczegółowe informacje o działkach udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon 46 874-22-24.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej