Wiadomości

KONKURS „Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”

calendar 16-10-2018

KONKURS

„Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”

 

Miasto Brzeziny realizuje Projekt edukacyjny pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2018 r.”, w ramach którego ogłaszamy konkurs pn.: „Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”

Konkurs przeznaczony jest dla małych mieszkańców miasta Brzezin, uczniów klas III-V szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu, osoby indywidualne, wykonują przedmioty użytkowe w całości z surowców wtórnych  np. ozdoby, biżuterię, przedmioty użytkowe itp. Technika wykonania pracy dowolna.

Szczegółowe zasady zostały opisane w Regulaminie Konkursu pn.  „Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”, który jest dostępny na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305.

Podpisane prace wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego  uczestnika, według wzoru stanowiącego Załącznik do Regulaminu, należy dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pokój 305 do dnia 9 listopada 2018 roku do godziny 15.00.

Prace będą oceniane przez Komisję, która wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Nagrody otrzymują laureaci,  osoby wyróżnione oraz wszyscy uczestnicy Konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2018 roku. Natomiast uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 listopada 2018 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalnej gazecie BIS oraz na stronie internetowej www.brzeziny.pl.      

Zapraszamy wszystkie dzieci z dedykowanej grupy wiekowej do udziału w Konkursie.

 


Regulamin konkursuWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej