Wiadomości

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

calendar 14-11-2018
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane będą wyłącznie: stoły, krzesła, szafy, wersalki, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów,
Odpadem wielkogabarytowym nie są: odpady niebezpieczne, odpady budowlane i remontowe.
Nie odbieramy zużytego sprzętu AGD.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany bezpośrednio z każdej nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu odbioru pod numerem  tel. 669 448 808, bez względu na ustalone terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Ponadto informujemy, że w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35 zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ,  w którym mieszkańcy Brzezin mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-13.00.
Do PSZOK można, we własnym zakresie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne , szkło i opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku z gospodarstwa, zużyte baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne pochodzące z przydomowych ogrodów.

Przedmioty przeznaczone do odbioru  prosimy wystawiać przed posesję lub do altan śmietnikowych w dniu planowanej zbiórki, którą rozpoczynamy od godz.5.00.

 

 

HarmonogramWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej