Wiadomości

Komunikat: Miasto Brzeziny otrzymało dotację z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację Zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny- 2018 r.”

calendar 27-11-2018

Miasto Brzeziny otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację Zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Brzeziny- 2018 r.” Umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi podpisano w dniu 5 listopada 2018 r.

Koszt całkowity zadania to  26.007,48 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wyniesie 21.965,00 zł.

Projekt obejmuje  następujące działania:

- demontaż wraz z transportem odpadów i ich unieszkodliwieniem poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 13,8 Mg wyrobów azbestowych,

- Transport odpadów i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 39,1 Mg wyrobów azbestowych.

Zadanie zakończono w dniu 16.11.2018 r.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:

„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

 

 

 

www.zainwestujwekologie.plWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej