Wiadomości

Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2018 r

calendar 04-12-2018

W ramach projektu zorganizowano akcję edukacyjną „Zbiórka makulatury- Drzewko za makulaturę”. Każdy mieszkaniec miasta, który przyniósł co najmniej 3 kg makulatury, mógł otrzymać zielona sadzonkę.
W trakcie Dni Brzezin 2018 r.  mieszkańcy miasta w punkcie ekologicznym prowadzonym przez pracowników Urzędu mogli uzyskać informacje  na temat segregacji odpadów oraz uczestniczyć w  licznych konkursach. Dla mieszkańców przygotowano drobne upominki w postaci gadżetów ekologicznych.
We wrześniu młodzież szkolna uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata- 2018”.  Wyznaczono 10 punktów na terenie miasta, z których dzieciaki sprzątały śmieci. Zakupiliśmy worki oraz rękawiczki jednorazowe z przeznaczeniem na wykorzystanie podczas akcji.   
Ponadto zorganizowano konkursu pod hasłem „Dobre rady na odpady- praktyczne wykorzystanie odpadów”. Komisja oceniła złożone w konkursie prace i wyłoniła laureatów:
I miejsce zajęła Julia Zielińska
II miejsce zajęła Alicja Perlikowska
III miejsce zajął Miłosz Steinhauer.
Ponadto przyznano 15 wyróżnień.
Nagrody w postaci drobnego sprzętu elektronicznego, gier planszowych oraz publikacji albumowych otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.
W ramach projektu przeprowadzono akcję promującą sprzątanie nieczystości po psach.  Zakupiono 2 dystrybutory na woreczki na psie nieczystości wraz z koszem na odchody, które zostały zamontowane na terenie miasta.
Na zakończenie projektu mali mieszkańcy miasta uczestniczyli w przedstawieniu teatralno- ekologicznym pt. „Rajska wyspa”, zaprezentowanym przez aktorów Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Tematyką spektaklu były zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami i degradacją środowiska naturalnego. Spektakl miał charakter interaktywny –widzowie aktywnie uczestniczyli w rozgrywającej się na scenie historii, zapraszani byli do wspólnych ekologicznych konkursów, gier i zabaw, wspólnie z aktorami śpiewali piosenki.
Dzięki tej propozycji ważne tematy jak zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, czy tez problem niszczenia lasów zostały  w łatwy i przyjemny sposób przekazane nawet najmłodszym widzom.Projekt dofinansowano ze środków
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:
„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

 

www.zainwestujwekologie.plWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej