Wiadomości

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi I

calendar 03-01-2019

POSTANOWIENIE NR 1/2019
Komisarza Wyborczego w Łodzi I
z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzezinach

 

Pełna treść PostanowieniaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej