Wiadomości

Całodobowy numer alarmowy

calendar 14-01-2019
Całodobowy numer alarmowy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił całodobowy numer alarmowy: 721 111 213.

Służy on do zgłaszania przypadków naruszania przepisów z zakresu ochrony środowiska takich jak: widoczne zanieczyszczenie powietrza pyłem i/lub gazami, nieprzyjemne zapachy czy zanieczyszczanie wody spowodowane działalnością dużego zakładu, który powinien mieć pozwolenia na korzystanie ze środowiska.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej