Wiadomości

Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej

calendar 19-09-2019

Miasto Brzeziny realizuje zadanie gminne pn. Przebudowa ciągu dróg w ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w Brzezinach, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania: 2.380.268,00 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę ul. Dąbrowskiego i ul. Polnej w granicach istniejącego pasa drogowego.
Ul. Polna:Na odcinku od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m a za skrzyżowaniem włączono się do stanu istniejącego. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokości od 2,0 m. i długości 230 m. Ponadto zaprojektowano zjazdy do posesji właścicieli działek. Zaprojektowano kanalizację deszczową kd - 400 o długości 179,7 m. z jednoczesnym zasypaniem rowów.
Ul. Dąbrowskiego:
Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,2 m wraz z chodnikiem o szerokości od 2,0 m i długości 327 m. Ponadto zaprojektowano obustronne ułożenie krawężników 20/30/100. Oprócz tego zaprojektowano kanalizację deszczową kd - 400 o długości 309 m z jednoczesnym zasypaniem rowów.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej