Wiadomości

zmiana organizacji ruchu w związku z remontem ul. Traugutta

calendar 24-10-2019
zmiana organizacji ruchu w związku z remontem ul. Traugutta


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej