Wiadomości

Zmiana organizacji ruchu autobusu linii 53 B na ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja

calendar 24-10-2019
Zmiana organizacji ruchu autobusu linii 53 B  na ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja

Od 4 listopada br.  w związku z przebudową dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja wystąpią trudności w poruszaniu się ul. Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach. Należy liczyć się z ograniczeniem ruchu, a nawet  częściowym wyłączeniem. Zmiana organizacji ruchu polega na wyłączeniu z użytkowania  przystanku autobusowego przy ul. Bohaterów Warszawy. W związku z tym autobus linii 53 B od przystanku przy ul. Św. Anny w kierunku przystanku krańcowego poruszać się będzie ul. Reformacką, Mickiewicza, Sienkiewicza, a następnie ul. Modrzewskiego i Głowackiego. Na zmienionej trasie autobus zatrzymywać się będzie na przystanku przy ul. Modrzewskiego  ( Biedronka). Zmiana organizacji ruchu potrwa do końca roku.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej