Wiadomości

Od poniedziałku 25 listopada obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w ul. Bohaterów Warszawy

calendar 22-11-2019
Od poniedziałku 25 listopada obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu w ul. Bohaterów Warszawy

Przebudowa ciągu dróg na ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja została podzielona na etapy. W I etapie planowane jest zamknięcie ul. Bohaterów Warszawy od ul. Głowackiego do ul. Konstytucji 3-go Maja wraz z realizacją robót na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Sienkiewicza przy częściowym zawężeniu ulicy Bohaterów Warszawy dla umożliwienia prowadzenia prac po jednej stronie ul. Bohaterów Warszawy. Ze względu na konieczność realizacji robót po stronie zachodniej dojazd do bloków o numerach 7 i 5 będzie realizowany od ul. Głowackiego istniejącą uliczką osiedlową. Na dojazdach od strony budynków nr 5 i 7 zostaną ustawione zastawy. Od strony ulicy Głowackiego ulica Bohaterów Warszawy będzie częściowo zamknięta przy użyciu tablicy oraz znaku „zakaz ruchu” z dopiskiem nie dotyczy mieszkańców bloków nr 5A i 8 oraz sklepów osiedlowych. Zamknięcie chodników po obydwu stronach ul. Bohaterów Warszawy przy użyciu znaku „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami nakierowującymi na najbliższą drogę dojścia do budynków wielorodzinnych oraz punktów usługowych. Wyjazdy z budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 8 zostaną oznakowane znakiem „nakaz jazdy w prawo” natomiast z budynku nr 5A znakiem „nakaz jazdy w lewo” Dodatkowo na ulicy Głowackiego przed i za skrzyżowaniem zostaną ustawione znaki „zakaz skrętu w lewo” i „zakaz skrętu w prawo” z dopiskiem „nie dotyczy mieszkańców bloku nr 5 i 8 oraz sklepów osiedlowych”. Zejście ciągu pieszego od strony wschodniej tj. budynku wielorodzinnego nr 8 zostanie zamknięte poprzez oznakowanie go tablicą ze znakiem „zakaz ruchu pieszych” . Od strony ul. Konstytucji 3-go Maja nastąpi całkowite zamknięcie ul. Bohaterów Warszawy za pomocą tablic drogowych ze znakiem „zakaz wjazdu”. Chodniki zamknięte zostaną dla pieszych znakiem „zakaz ruchu pieszych” z tabliczkami informującymi o braku przejścia i nakierowującymi na dojście do osiedli. Dodatkowo od wschodniej strony ul. Konstytucji zostanie ustawiony znak „zakaz skrętu w prawo”, natomiast po stronie wschodniej od drogi wojewódzkiej znak zakaz skrętu w lewo. Natomiast jadąc ulicą Bohaterów Warszawy od strony ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie znak „nakaz jazdy w lewo lub w prawo”. W I etapie założono realizację robót na ul. Bohaterów Warszawy w pasie drogi gminnej poprzez jednostronne zawężenie jezdni ulicy Bohaterów Warszawy od strony wschodniej na odcinku pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Konstytucji 3-go Maja. Wygrodzenie nastąpi poprzez ustawienie zapór (od strony najazdu) ze znakiem „zakaz ruchu pieszych” z tabliczką „przejście drugą stroną ulicy”. Wygrodzenie zakończone zostanie zastawą ze znakiem zakaz ruchu pieszych z tabliczką „przejście drugą stroną ulicy”. Wzdłuż zawężonego odcinka zostaną ustawione ograniczenia skrajni co 10 metrów. Zawężenie ulicy zapewni pozostawienie jezdni o minimalnej szerokości 5,5m tak aby mogły wyminąć się pojazdy. Dodatkowo przed zawężeniem zostaną ustawione komplety znaków: od strony najazdu (od ul. Sienkiewicza) „roboty drogowe” oraz „zawężenie jezdni prawostronne” oraz od strony Konstytucji 3-go Maja „roboty drogowe” oraz „zawężenie jezdni lewostronne”. Usunięcie czasowej organizacji ruchu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu robót i doprowadzeniu pasa drogowego do stanu przed robotami.

Prace rozpoczęły się także na ul. Dąbrowskiego i Polnej. Jak zapewnia wykonawca firma Bud- drog planuje tylko odcinkowe wygrodzenia fragmentów jezdni, a ruch będzie się odbywał bez zmian, z czasowymi utrudnieniami. W kolejnych etapach prac remontowych nastąpi zamknięcie ulicy Dąbrowskiego, ale powiadomimy o tym mieszkańców jak tylko wykonawca zgłosi zamiar zamknięcia ul. Dąbrowskiego.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej