Wiadomości

zmiana organizacji ruchu w ul. Bohaterów Warszawy

calendar 22-11-2019
zmiana organizacji ruchu w ul. Bohaterów Warszawy


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej