Wiadomości

Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2019 r.

calendar 25-11-2019

INFORMACJA

Miasto Brzeziny realizowało w 2019 roku projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Brzeziny-2019 r.” Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji. Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji wyniesie do 23.500,00 zł, przy całkowitym koszcie 38 996,42 zł. 

W ramach projektu zorganizowano akcję edukacyjną „Zbiórka makulatury- Drzewko za makulaturę”. Każdy mieszkaniec miasta, który przyniósł co najmniej 2 kg makulatury, mógł otrzymać zieloną sadzonkę. W tym roku rozdano mieszkańcom 1220 sadzonek drzew i krzewów. Akcja, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród brzezinian. Zakup sadzonek sfinansowano ze środków własnych.  

W trakcie Dni Brzezin 2019 r. mieszkańcy miasta uczestniczyli w pikniku ekologicznym zorganizowanym przez firmę zewnętrzną. Zostały zorganizowane stoiska o tematyce ekologicznej:  oze, ochrona powietrza, zdrowie, koło fortuny, rowery, stół multimedialny, monidło, puzzle, bramka celnościowa, eko wiklina, eko biżuteria, eko medaliony, eko broszki, eko odlewy, eko zoo, eko malowanie plakatów. Na organizację pikniku uzyskano dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 12.700,00 zł.

Podczas święta miasta Mieszkańcy w punkcie ekologicznym prowadzonym przez pracowników Urzędu mogli uzyskać informacje  na temat segregacji odpadów oraz uczestniczyć w  licznych konkursach. Dla mieszkańców przygotowano drobne upominki w postaci gadżetów ekologicznych. Nagrodami  za udział w konkursach były power banki, światełka odblaskowe, plecaki, torby, pojemniki na psie odchody, gra domino, kredki świecowe oraz zestawy piśmienne. Łącznie rozdano 590 sztuk upominków. Zakup gadżetów sfinansowano częściowo ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 10.800,00 zł.

 

Projekt dofinansowano ze środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:

„Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego- Edycja 2016”

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej