Wiadomości

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury

calendar 02-12-2019

Rada Miasta Brzeziny w dniu 28 listopada 2019r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019r. poz. 1479), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia instytucji kultury wraz z uzasadnieniem.

Treść uchwały nr XX/139/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

 

Pełna treść informacji

 

Uchwała nr XX/139/2019WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej