Wiadomości

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE MIASTA BRZEZINY W 2020 ROKU.

calendar 03-01-2020


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej