Wiadomości

zmiana organizacji ruchu w ul. Konstytucji 3-go Maja

calendar 21-01-2020
zmiana organizacji ruchu w ul. Konstytucji 3-go Maja


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej