Wiadomości

Zakończnie pierwszego etapu inwestycji pn. „ Przebudowa dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach

calendar 21-01-2020

 Na czas trwania tego etapu od 4 listopada 2019 r. wyłączono |z użytkowania przystanek na ul. Bohaterów Warszawy, a na  całej ulicy ograniczono możliwość poruszania się pojazdami samochodowymi.
W związku z zakończeniem pierwszego etapu prac od 3 lutego 2020 r. zostają zniesione ograniczenia w ruchu drogowym na ul. Bohaterów Warszawy. Jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Warszawy z ul. Konstytucji 3 Maja w kierunku ul. Modrzewskiego mogą występować ograniczenia związane z tymczasową organizacją ruchu drogowego wynikające z przystąpieniem do realizacji drugiego etapu ww. inwestycji w ul. Konstytucji 3 Maja.

Od 3 lutego br. ponownie uruchomiony zostanie przystanek autobusowy z zatoką na ul. Bohaterów Warszawy.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej